FACEBOOK TWITTER
Uluslararası Kadın Yükseköğretim Örgütlenme Eğitim
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUEDUCATION INTERNATIONAL
KAPAT

ZORUNLU DİN DERSLERİ KALDIRILSIN!
LAİK-BİLİMSEL-ANADİLİNDE EĞİTİM İSTİYORUZ!

Türkiye’de uzun yıllardır devlet ve hükümetler tarafından izlenen “Türk-İslam” sentezci ve “tek din, tek mezhep, tek dil” anlayışına dayalı olarak hayata geçirilen dayatmacı politikalar, çocuklarımızı, gençlerimizi ve bütün toplumu tek tipleştirmeyi ve kutuplaştırmayı hedeflemiştir.

Türkiye’de uzunca bir süredir yaşandığı gibi, eğitim sisteminin dini kurallar ve referanslara göre düzenlenmesi ve zorunlu dini eğitiminin kaçınılmaz bir sonucu olarak okullarda öğrenciler ve öğretmenler, inanan ya da inanmayan, dindar ya da dinsiz, ibadet eden ya da ibadet etmeyen gibi kategorilere ayrılmış, yeni gerilim ve çatışma alanları yaratılmıştır. Dünyanın her yerinde bilimsel eğitimin temel ön koşulu laikliktir ve laik olmayan bir eğitim sisteminin ne bilimsel ve nitelikli olması, ne de demokratik bir içeriğe sahip olması mümkündür.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eğitimde zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine karşı açılan bir davada Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) eğitim hakkıyla ilgili maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. AİHM kararı, okullarda zorunlu din derslerinde İslam’ın Sünni mezhebinin kurallarının öğretildiğinin onaylanması açısından önemlidir. Türkiye hükümetinin, AİHM’in din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasını isteyen kararına yaptığı itiraz reddedilmiş ve karar resmen kesinleşmiştir.

Hiçbir toplum tek tip, tamamen aynı düşünen, herkesin aynı inancı paylaştığı insanlardan oluşmadığına göre, tüm inançlara eşit mesafede durması gereken devletin, belli bir dinin ve mezhebin öğretilerini zorla okullarda öğretmesi açık bir dayatmadır ve kabul edilemez. Değişik din, mezhep, kimlik ve dünya görüşünden insanların gerçek anlamda “eşit yurttaş” olarak kabul edilebilmesi, devletin bütün inançlara eşit mesafede ve tarafsız olmasına, okullarda farklı kimlik, inanç ve dünya görüşleri arasında ayırım yapılmamasına, evrensel bir hak olan her bireyin kendi anadilinde eğitim alma hakkına saygı gösterilmesine bağlıdır.

Biz aşağıda imzası olanlar, Aleviler, farklı inanç grupları açısından açık bir zorlama anlamına gelen zorunlu din dersi uygulamasına derhal son verilmesini, laik, bilimsel anadilinde eğitimin önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Adı Soyadı:

Meslegi:

İmza:

Güvenlik kodunu yazınız:

Eğitim Sen TV

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Temelli Araştırma Sonuçları Basın Toplantısı Eğitim Sen TV
17.06.2015

KESK Emek ve Demokrasi Haberleri

Şube Haberleri

»

Milli Eğitim Bakanlığı Evrakta Sahtecilik Yaptı

»

Sinop’ta Eğitim Sen’in Basın Açıklamasına Polis Saldırdı! Gözaltındaki Arkadaşlarımız Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

»

Ev Sahibi: Halk Eğitim Merkezi Kiracı: İmam Hatip Ortaokulu

»

Direnişteki ICF İşçisinin Mücadelesini Selamlıyoruz!

Yeni Bir Satış Sözleşmesi İstemiyoruz Dedik Karşılığı Gaz, Cop, Gözaltı Oldu!
03.08.2015

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun `Yeni Bir Satış Sözleşmesi İstemiyoruz Dedik Karşılığı Gaz, Cop, Gözaltı Oldu!` başlklı açıklama metnidir.

Akit’in Kapağı Açılınca Birilerine Gün Doğmuş!
29.07.2015

Eğitim Sen'e Destek Ziyaretleri Sürüyor!
28.07.2015

170 Ülkedeki 400 Eğitim Sendikası’ndan Eğitim Sen’e Destek!
27.07.2015

Yalanlarınıza Boyun Eğmeyecek Önünüzde Diz Çökmeyeceğiz!
27.07.2015

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu’nun “Yalanlarınıza Boyun Eğmeyecek Önünüzde Diz Çökmeyeceğiz!” başlıklı açıklama metni.

Gözaltına Alınan Tüm Çalışan ve Üyelerimizin Derhal Serbest Bırakılmasını İstiyoruz.
25.07.2015

Eğitimsen Merkez Yürütme Kurulu`nun `Gözaltına alınana tüm çalışan ve üyelerimizin derhal serbest bırakılması istiyoruz.` başlıklı basın açıklaması metni

Anayasa Mahkemesinin Dershanelerin Kapatılması ve Yöneticilerinin Görevlerine Son Verilmesine İlişkin Kararı Bugünkü Resmi Gazetede Yayımlandı
24.07.2015

Rotasyona Tabi Üyelerimizin Dikkatine!
23.07.2015

Eğitim Enternasyonali 7. Dünya Kongresi İçin Kanada’dayız! Uluslararası
22.07.2015

Yükseköğretim Alanı ile Açmış Olduğumuz Davalar…
15.07.2015

Çalışmalarımızdan

 

» Haberler
» Basın Açıklamaları
» Basında Eğitim Sen
» Eğitim Sen TV

Hukuk

 

» Duyurular
» Örnek Kararlar
» Davalar
» Soru-Yanıt
» Mevzuat

Bilgi-Belge Merkezi

 

» Kitaplar
» Süreli Yayınlar
» Çalışma Raporları
» Afiş-Broşürler
» Belgeler
» Fotoğraf Galerisi

Son Yayınlar

   
 
 

KAMUSAL EĞİTİM ÇALIŞTAYI / HAZİRAN 2015

Genel Merkezimiz

Şubelerimiz

Çalışmalarımızdan

Konular

Hukuk

Bilgi-Belge Merkezi

.

COPYRIGHT © 2015 EĞİTİM-SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
CİNNAH CADDESİ WILLY BRANDT SOKAK. NO:13 ÇANKAYA/ANKARA
TELEFON: +90 (312) 439 01 14 (PBX) FAKS: +90 (312) 439 01 18